Stichting 070Watt heeft op dit moment een vijftal trajecten waarbij jongeren met een meervoudige problematiek centraal staan. Met een traject wordt een al dan niet gesimuleerde bedrijfsomgeving bedoeld waarin de jongere kennis kan maken met het bedrijfsleven en kan oefenen binnen een bepaald vakgebied.

Deze trajecten zijn:

In een kleine en veilige setting wordt gewerkt aan de sociale vaardigheden en een positieve ontwikkeling van de jongere in kwestie. Door middel van een vast dagritme met regelmatig terugkerende activiteiten, aangevuld met nieuwe uitdagingen krijgen de jongeren de kans zich te ontwikkelen zonder dat zij overvraagd worden.

Door de goede sfeer en het gevoel van veiligheid en geborgenheid ontwikkelt de jongere zich het best en het snelst, wat er toe leidt dat er successen behaald worden en het gevoel van eigenwaarde zich ontwikkelt. De realiteitszin wordt vergroot op basis van wat een jongere wel kan en niet zo zeer op basis van wat een jongere niet kan.

Naast sociale vaardigheden wordt er gewerkt aan een dagritme, concentratie en een positieve, actieve houding.

Door jongeren te koppelen aan vaste medewerkers en één op één contactmomenten in te bouwen ontstaat vertrouwen. Vanuit die positie kunnen jongeren groeien.

Door onze jongeren inzicht te geven in wat zij WEL kunnen en wat er WEL goed gaat wordt de stap naar een positieve uitstroom met nieuwe kansen en uitdagingen minder eng en haalbaarder.

Bij al onze trajecten geldt dat we jongeren aangemeld krijgen die veelal ongemotiveerd zijn, het nut er zeker niet van inzien en met hun houding geen regulier onderwijs of een reguliere baan kunnen krijgen of houden.

Onze uitdaging is om dat te veranderen. Door heel veel één op één aandacht, structuur en heldere communicatie bouwen we aan een stuk vertrouwen dat vervolgens moet leiden tot motivatie. Vanuit die motivatie wordt er gewerkt aan de standaard werknemersvaardigheden, op tijd komen, je fatsoenlijk gedragen, collegiaal zijn, etc.

Als we dat punt bereikt hebben dan zijn er weer mogelijkheden om uit te stromen naar onderwijs en/of werk.

Wat misschien nog veel belangrijker is, is dat we ons best doen om er een positieve ervaring van te maken. Iets dat bij veel van onze jongeren niet vaak gebeurt. Door steeds weer de nadruk te leggen op wat er goed gaat en niet altijd te kijken naar alles wat fout gaat krijgen jongeren er weer zin in.

Als de verhuizing goed gaat, de winkel er mooi bijstaat, een sieraad verkocht wordt, het eten lekker smaakt dan geven we daar veel aandacht aan.

Ook in de terugkoppeling naar ouders en/of verzorgers leggen we de nadruk op wat er gelukt is.

Ook iets dat niet vaak voorkomt en waar zeker ouders heel blij en trots van worden.

Trajecten: