In verband met de ANBI status wordt er sinds 1 Januari 2014 gevraagd om de volgende gegevens op internet te publiceren. Voor meer informatie over ANBI kijkt u op www.anbi.nl

De naam van de instelling:
Stichting 070Watt
Het RSIN nummer:
854017719
AGB-code:
98101173
WTZI nummer:
12903
Het post / bezoek adres, telefoonnummer en Email adres.
Stichting 070Watt
pletterijkade 15-28
2515 SG Den Haag
tel: 070-7444070
email: info@stichting070Watt.nl
De doelstelling:
zie Doelstelling
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
zie beleidsplan
De statutaire bestuurssamenstelling:
Ons bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Tevens kan het bestuur worden aangevuld met algemene bestuursleden. De Raad van toezicht bestaat uit een voorzitter en een secretaris.
De namen van de bestuurders:
Dhr. W. van den Berg (Voorzitter Bestuur)
Dhr. R. P. Capllonch (Penningmeester Bestuur)
Dhr. R. M. Strijers (Secretaris Bestuur)
Dhr ir. J. H. J. Gijsbers (Voorzitter Raad van toezicht)
Dhr. E. P. Kahle (Secretaris Raad van toezicht)
Directie:
Mevr. H. Weisfelt (Directeur)
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Kort verslag 2014
Kort verslag 2015
Kort verslag 2016
Kort verslag 2017
Kort verslag 2018
Kort verslag 2019
Kort verslag 2020
Kort verslag 2021
Kort verslag 2022
De balans en de staat van baten en lasten met toelichting:
De jaarcijfers 2014
De jaarcijfers 2015
De jaarcijfers 2016
De jaarcijfers 2017
De jaarcijfers 2018
De jaarcijfers 2019
De jaarcijfers 2020
De jaarcijfers 2021
De jaarcijfers 2022
De financiƫle verantwoording over 2023 zal direct na publicatie van de jaarcijfers volgen.

Deze ANBI informatie is tevens te downloaden in het standaardformulier publicatieplicht van de belastingdienst;
anbi-format-655-zorginstellng-ib1131z1fol.pdf