Wie en wat(t) zijn we en wat(t) doen we?
(informatie voor professionals en verwijzers)

WATT is de eenheid van vermogen. Het vermogen te groeien, te leren, het vermogen om vooruit te komen in of weer deel te gaan nemen aan onze maatschappij. Vermogen, een eigenschap die we al onze jongeren gunnen en waar we samen met hen aan werken. Iedere jongere wordt benaderd en
behandeld als een individu met eigen problemen, eigen doelstellingen en een eigen plan van aanpak. Door deze aanpak op maat komen we met veel jongeren heel ver. Samen met de hulpverleners, school, de ouders en de jongere zelf werken we toe naar een betere toekomst.

Onze dagbestedingstrajecten en leer-werktrajecten zijn gericht op jongeren tussen de 13 en 18 jaar, die vanuit het cluster 4 onderwijs, praktijkonderwijs, het CJG of een gecertificeerde jeugdzorginstelling aan
ons worden toevertrouwd. Meestal betreft dit jongeren die om diverse redenen niet mee kunnen komen met hun leeftijdsgenoten. Denk hierbij aan gedragsproblematiek en sociaal-emotionele problematiek. Daarnaast zien we vaak problemen in de thuissituatie, bij de opvangende voorziening, op school en/of met Politie en Justitie.

Door met jongeren aan de slag te gaan in een gesimuleerde werkomgeving creëren we de mogelijkheid om tijdens de werksituatie, door middel van werknemersvaardigheden, te sturen op;
Sociale vaardigheden, zoals; omgaan met agressie, autoriteiten, instanties en elkaar,
Communicatie tijdens het samenwerken en rekening houden met elkaar (collegialiteit),
Zich kunnen uiten en je staande houden in de groep (dealen met stress),
Het opbouwen van probleemoplossend vermogen (soms individueel en soms als groep),

Stap voor stap en met zoveel mogelijk positiviteit werken we toe naar de te behalen doelen. Zaken als op tijd komen, je sociaal opstellen naar anderen, je best doen, leren van fouten lijken eenvoudig, maar kosten onze jongeren veel energie en wilskracht. Door dagelijks samen te werken en vaak succesmomenten te creëren zorgen we voor een beter zelfbeeld en meer zelfredzaamheid.

Bij de ene jongere draait het ogenschijnlijk om motivatie (dit kan voortkomen uit faalangst, vermijdingsgedrag, coping-gedrag), terwijl er wel vaardigheden zijn. De ander wil juist heel graag, maar kan of snapt het niet. De één heeft een duwtje in de rug nodig, de ander heel veel hulp en begeleiding. Soms worden wij ingezet tijdens de laatste stappen naar zelfstandigheid, soms staan we aan het begin van de eerste stappen op weg naar een volwassen leven. In alle gevallen staan we naast, achter en indien nodig voor onze jongeren!

Omdat veel van deze jongeren een zorgelijk toekomstperspectief hebben, zijn wij pas klaar als er een vervolg is! Dat kan een beschermde werkplek zijn of regulier werk, maar ook school of een reguliere stageplek. Af en toe gaat het om diverse redenen toch weer fout en komt een jongere (weer) met
justitie in aanraking. Maar ook nadien zijn ze weer welkom en zetten we alles op alles om weer op een positieve manier vooruit te komen.

Door een brug te slaan tussen de diverse leeftijden, sociale en culturele achtergronden willen we begrip creëren. We hebben een aantal assistent-begeleiders die zelf opgegroeid zijn met hulp van de jeugdzorg, er goed uitgekomen zijn, hun opleiding weer hebben opgepakt en gehaald. Doordat ook zij bij ons werken is er veel begrip voor en kennis over waar de jongeren mee te maken hebben.

Door met lef en humor van de gebaande paden af te wijken en mensen aan te spreken op hun kwaliteiten en competenties kunnen we een positieve bijdrage leveren aan deze maatschappij.

Toelatingscriteria en contra-indicaties

Verwijzers