Stichting 070Watt

Als Jeugdhulp aanbieder verzorgen wij leer-werktrajecten, dagbestedingstrajecten en beschutte stages voor jongeren waarbij het perspectief en de positieve ervaring voorop staan.

Wie en wat(t) zijn we en wat(t) doen we?

WATT is de eenheid van vermogen. Het vermogen te groeien, te leren, het vermogen om vooruit te komen in of weer deel te gaan nemen aan onze maatschappij.

informatie voor Jongeren en Ouders

Op een positieve manier werken we toe naar de doelen die voor jou belangrijk zijn. Zaken als op tijd komen, je sociaal opstellen naar anderen, je best doen, leren van fouten, dat is waar we dagelijks aan werken.

Informatie voor professionals

Onze dagbestedingstrajecten en leer-werktrajecten zijn gericht op jongeren tussen de 14 en 18 jaar, die vanuit het cluster 4 onderwijs, praktijkonderwijs, het CJG of een gecertificeerde jeugdzorginstelling aan
ons worden toevertrouwd. Meestal betreft dit jongeren die om diverse redenen niet mee kunnen komen met hun leeftijdsgenoten.

Trajecten

Stichting 070Watt heeft op dit moment een vijftal trajecten waarbij jongeren met een meervoudige problematiek centraal staan. Met een traject wordt een al dan niet gesimuleerde bedrijfsomgeving bedoeld waarin de jongere kennis kan maken met het bedrijfsleven en kan oefenen binnen een bepaald vakgebied.

Een persoonlijke noot

Deze keer van Hanneke;

img

Maatschappelijk betrokken, bovenal bij de jongeren die onder onze verantwoording vallen. Het valt me op dat onze verwachting van jongeren ver af staat van wat zij zelf denken te gaan bereiken. De theorie (school en wat ze thuis verteld wordt) is een heel andere wereld dan die zij beleven. Zodra ze het verband tussen theorie en praktijk inzien en begrijpen lukt het ze om te groeien. Dat moment, daar een bijdrage aan leveren, dat is mooi!

Hanneke Weisfelt - Directeur