Onze toelatingscriteria zijn:

Omdat Stichting 070Watt een kleinschalige organisatie is en wij ons voornamelijk richten op de begeleiding van onze jongeren en niet de eventuele behandeling, nemen wij alleen jongeren aan die onder de verantwoordelijkheid vallen van een gekwalificeerde verwijzer, bijvoorbeeld zorginstellingen, justitiële instellingen of onderwijsinstellingen.

Jongeren zijn tussen de 12 en 18 jaar als ze bij ons binnenkomen. Voor de verhoudingen in de groep en de omgang met de andere jongeren is het van belang dat we hierin niet (te vaak) afwijken.

De jongeren die toegelaten worden zijn er fysiek en mentaal toe in staat om op termijn te werken. Dat kan zowel via een vervolgopleiding, een beschermde werkplek of een reguliere werkplek te realiseren zijn, maar moet er wel in zitten. De jongere moet er toe in staat zijn om op dagelijkse basis zijn eigen weg te vinden en zijn vervoer te regelen teneinde bij onze stichting aan te kunnen komen. Wij regelen geen vervoer.

Contra-indicaties:
• Jongeren met ernstige verslavingsproblematiek.
• Jongeren met forse agressieproblematiek.
• Jongeren met een ernstige fysieke of mentale beperking.