menselijk, maatschappelijk en makkelijk

Stichting 070Watt verzorgt leer-werktrajecten voor jongeren die elders moeilijker aan de bak komen. Met ons verhuis-traject, winkel-traject, horeca-traject en commercieel-creatief-traject geven wij jongeren de kans om uit te vinden wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ze leren de basis werknemersvaardigheden, zoals op tijd komen, zich collegiaal opstellen en klant-vriendelijkheid. Daarnaast doen ze vaktechnische kennis op in de richting waarin zij een vervolg-opleiding willen doen of waarin zij willen werken. Veel van onze jongeren hebben het niet makkelijk. Er zijn problemen thuis, op school, in het gezinsvervangend tehuis. Er zijn problemen met Justitie, in het gezin, met andere jongeren. Onze uitdaging is het om deze jongeren toch een kans te geven. Een mogelijkheid om stappen te zetten om uit deze problemen te komen en te blijven. Voor sommige jongeren is het feit dat ze werken en lekker bezig zijn al genoeg. Voor andere is het nodig om samen met school of de hulp-verlening stap voor stap de situatie te verbeteren. Voor allemaal geldt dat het fijn is om bezig te zijn met elkaar, in een goede sfeer en een veilige omgeving. Onze medewerkers en vrijwilligers doen er alles aan om dat iedere dag weer mogelijk te maken.

Medewerkers, vrijwilligers en jongeren. Samen werken aan een betere toekomst.
Jongeren met nog een heel leven voor zich moeten geholpen worden. Om een waardevolle deelnemer van onze maatschappij te worden is een steuntje in de rug soms nodig. Lukt het om onze jongeren binnenboord te houden dan heeft het alleen maar voordelen!
Door onze kleinschaligheid en onze persoonlijke aanpak kunnen we ons flexibel en makkelijk opstellen. Dit leidt tot maatwerk, iets dat nodig is voor onze jongeren.

De maatschappij is de optelsom van personen die allen van elkaar afhankelijk zijn.

Henry Miller